RYKO a.s.

Pomáháme opravovat lidské osudy

Podporujeme české projekty

Pořízení velkých osmibokých stanů pro děti ze skautského střediska Sojčáci Děčín

Organizace: Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. 

Organizace: TJ Spartak Boletice n. L. z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: příspěvek je poskytován na pořízení sad dresů pro děti a mládež  fotbalového klubu TJ Spartak Boletice

Organizace: HC Děčín z.s. 

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení tréninkových pomůcek pro děti a mládež z klubu HC Děčín

Organizace: ARTCZECH.COM o.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění 6. ročníku akce Dřevosochání – sochaři Děčínu, která se uskuteční v rámci slavností města Děčín

Organizace: Fajjn aerobic Děčín. z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení cvičebních pomůcek a nákladů spojených se soutěžemi (např. startovné, doprava atp.) dětí z oddílu aerobicu ve věku 6 až 15 let

Organizace: Fotbal klub Bynovec. z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení  travního traktoru pro potřeby fotbalového klubu, případně na pořízení vybavení v podobě míčů, rozlišovacích dresů, kuželů a teplákových souprav

Organizace: Tělocvičná jednota Sokol Maxičky

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení  kostýmů pro členky oddílu mažoretky Daisy Děčín

Organizace: Marcel Cibula

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění příprav a realizace festivalu Rock fest Růžová konaného v roce 2020

Organizace: Futsal Děčín, z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění startovného, pronájmu hracích ploch, plateb rozhodčím a členských příspěvků futsalovému svazu a nákup potřebného náčiní (míče atp.)  pro družstva děčínských futsalistů

Organizace:  Her Majesty, z. s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění kostýmů pro členy taneční skupiny, startovného a nájmu prostor pro taneční aktivity

Organizace: TJ Spartak Boletice n. L. z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení sportovního vybavení (tašky a batohy) pro členy fotbalového klubu TJ Spartak Boletice

Organizace: SK Březiny z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění obnovy a doplnění sportovních pomůcek (míče, překážky, tréninkové branky atp.) pro zkvalitnění přípravy a další rozvoj mládeže fotbalového klubu SK Březiny

Organizace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hřensko

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pořízení pracovních stejnokrojů a hasičských trik pro mládežnické členy spolku

Organizace: TJ Libouchec, z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na nákup vybavení pro žákovské fotbalové mužstvo TJ Libouchec -mládežnická přípravka

Organizace:  Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na obnovu tatami pro DDM judo Děčín poničeného po povodních v červenci 2021 s cílem obnovení tréninků dětí a mládeže

Organizace:  Futsal Děčín z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na pokrytí startovného, plateb rozhodčím a členských příspěvků futsalovému svazu, pronájem hracích ploch a na nákup vybavení (míče atd.), pro družstva děčínských futsalistů

Organizace: Charitní sdružení Děčín, z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zajištění vybavení (výdejník a barely vody, deskové hry atp.) pro děti navštěvující nízkoprahové zařízení Sklep v České Kamenici

Organizace: Junák-Český skaut Středisko Sojčáci Děčín, z.s.

Účel poskytnutí nadačního příspěvku: na zakoupení dataprojektoru a dalšího vybavení k promítání filmů (např.plátno, audio techniku či držák na projektor atp.) pro skoutskou základnu Mauglí a celé středisko v Děčíně